Pàgines

1 de juliol del 2010

Impacte de la crisi en les inversions en R+D

Impacte de la crisi en les inversions en R+D
Article Empresarial Girona nº13 Abril-Juny de 2010

Dos informes recents analitzen l’impacte de la crisi en les inversions en R+D, amb resultats a priori contradictoris. El primer, The Global Innovation 1000, analitza 1000 empreses que representen la meitat de la inversió mundial en R+D, i on sorprenentment dues terceres parts de les mateixes incrementen/mantenen les inversions en plena crisi. Aquesta situació també es manté en empreses en pèrdues, on aproximadament la meitat augmentaven el pressupost d’R+D.

Per contra, l’encara més recent informe de l’OECD que fa un balanç del 2009, mostra com la inversió en R+D i en capital risc han patit serioses retallades durant el primer semestre. Una anàlisi acurada permet comprovar com determinats sectors, com el de les tecnologies netes o biotecnologia, segueixen un comportament anticíclic; o com el rol dels governs és clau per mantenir la dinàmica inversora en alguns països, i que pren relleu la innovació oberta, amb major col•laboració entre països i agents.

En tot cas, és difícil traslladar les anàlisis macro de grans empreses o de l’OECD al nostre entorn, sobre el qual manca informació detallada que relacioni tantes variables. Com competeixen les empreses catalanes? Com evolucionen els sectors? Quines correlacions existeixen entre les polítiques implementades i l’impacte en el sistema?, etc. En la meva opinió, abusem d’un discurs monòton i reiteratiu sobre la necessitat de reformes estructurals i d’innovació, massa superficial per descriure el com i cap a on: amb quines tecnologies, quins socis o si és prou prioritari en els pressupostos públics. Sense això, tot plegat són paraules buides.