Pàgines

1 d’abril del 2007

Innovant en temps d’incertesa

Innovant en temps d’incertesa
Article Empresarial Girona nº1 Abril-Juny de 2007

Un dels principals reptes empresarials és assegurar l’aparició d’innovacions amb una certa regularitat; per això, cada vegada més empreses són conscients de la necessitat de gestionar la innovació com un procés estratègic, probablement, com el més important per a la seva supervivència en els propers anys i el principal impulsor per generar avantatges competitius sostenibles. Amb aquest objectiu, és cabdal establir un lideratge; sovint aquest recau en un director funcional vinculat amb una àrea tecnològica, i en canvi, rarament es potencia la creació de comitès responsables de la innovació amb una composició multidisciplinar, en la qual tinguin un paper important els tecnòlegs, però també la visió comercial i de màrqueting, organitzativa, de recursos humans o de producció, amb el ple recolzament de la direcció.

El secret d’algunes petites empreses d’èxit, que no sempre poden destinar gaires recursos financers, humans i directius a innovar, és disposar d’aquest comitè que sistemàticament analitzi i revisi l’estratègia en funció dels canvis tecnològics i de mercat que s’estan produint acceleradament, generi un entorn que afavoreixi l’aparició d’idees creatives, faci el seguiment de la cartera de projectes d’innovació en curs i els prioritzi per aconseguir uns objectius estratègics.