Pàgines

30 de gener del 2013

Turisme i competitivitat


Turisme i competitivitat
Article Empresarial Girona nº 24 Gener-Març 2013

En el reiteratiu discurs del nou model productiu que el país necessita sempre es posa l’accent en la presència excessiva que va tenir el sector de la construcció durant els anys de creixement i en la important reculada que hem patit en el sector industrial. Tot seguit es demana invertir més en R+D i prioritzar determinats sectors teòricament de més valor afegit, així com un conjunt de mesures clàssiques de reactivació econòmica. A priori poden semblar bones receptes, però sovint en aquest discurs, hi ha alguns oblidats pel que fa al seu potencial inversor i innovador.

Un cas paradigmàtic és el turisme, motor de l’economia gironina i amb un pes en la nostra ocupació molt important. Un sector amb excel·lents indicadors any rere any, però al qual ni se li demanen, ni s’apliquen les mateixes receptes, o en tot cas no amb tant èmfasis, per promoure’n la competitivitat. Així, la innovació en el sector turístic és una gran oblidada en qualsevol dels programes de suport empresarial, com succeeix de fet amb la major part del sector serveis (excepte en aquell basat en coneixement tecnològic). El dimensionament, la internacionalització o la clusterització del sector turístic no semblen estratègicament prioritaris en l’agenda econòmica del país. Per altra banda també podria ser un sector inversor amb els corresponents incentius, que ajudés així a la reactivació d’altres empreses. En aquest sentit, podrien ser especialment oportunes totes aquelles inversions relacionades amb la sostenibilitat o l’eficiència hídrica i energètica, fet que podria contribuir a la dinamització de l’economia, donada la important xarxa d’hotels que en molts casos tenen un gran potencial de modernització. Un cas molt conegut a les nostres comarques és l’Hotel Empúries, amb indicadors de consum d’aigua i energia molt inferiors a la mitjana del sector; un hotel amb una certificació internacional per la seva clara aposta per una arquitectura sostenible, tots ells, factors que els seus clients valoren molt positivament i el diferencien de la resta d’oferta turística. Un bon exemple d’una tendència a incentivar i promoure.

2 de gener del 2013

Calia incrementar la pressió fiscal als gironins? Perquè el PSC va votar en contra en el Ple de l'Ajuntament de Girona del 19 de desembre sobre taxes del 2013


El passat dimecres 19 de desembre es van aprovar en ple de l’Ajuntament de Girona les noves taxes que afectaran als ciutadans de Girona durant el 2013. Va ser un ple en el qual els grups de IC i la CUP van reivindicar la seva capacitat de negociació per modificar alguns aspectes de les ordenances i que al seu entendre les feien més justes i participatives, i en conseqüència s’hi van abstenir. El PP també s’hi va abstenir, modificant el seu vot en contra de l’aprovació inicial d’una manera poc justificada i amb un punt d’incoherència (un cop passades les eleccions al Parlament, sembla que el to de crítica a l’alcalde s’ha rebaixat notablement i fa pensar que en breu tornarà a ser el soci preferent de CiU com ha passat al llarg del primer any i mig de legislatura). CiU que era qui les presentava evidentment va votar a favor. El nostre grup, el PSC va votar en contra, tot i que reconeixem que les ordenances aprovades han estat millorades en relació les que va presentar el grup de CiU en el procés inicial (que eren exactament iguals a les de l’any passat). Aquestes millores han estat fonamentalment gràcies a les propostes de la taula d’entitats i de la resta de partits.  Ara bé, donada la situació econòmica que estem patint en aquests moments pensem que hauria estat encara una millor solució no incrementar la pressió fiscal als gironins, mantenint els preus de l'any passat.  Per això i ja que el govern municipal no volia congelar taxes, el vot en contra és el que més s’assembla, ja que hauria portat a la prorroga de les taxes del 2012, mantenint-les iguals durant el 2013.