Pàgines

24 d’octubre del 2017

Interdisciplinarietat i cooperació

És poc habitual que en un artista sigui reconeguda la seva vàlua en diverses disciplines i, conseqüentment, l’èxit de vegades assolit en un àmbit no garanteix en cap cas resultats similars en d’altres. En David Lynch director sempre destacarà per sobre el pintor, l’escriptor Paul Auster serà més recordat pels seus llibres que les seves incursions en el cinema, són nombrosos els artistes del cinema que han emprès carrera musical, des de la Juliette Lewis a Kevin Costner passant per Woody Allen per dir-ne alguns casos, que mostren les dificultats d’aquest pas. Fins i tot un compositor amb tant talent com Bob Dylan no ha passat de discret pintor o director de cinema, essent generososQuelcom similar passa en moltes empreses, excel·leixen en un determinat sector, però en les estratègies de diversificació per introduir-se en nous sectors sovint fracassen, o companyies que destaquen en determinats factors de competitivitat, són incapaços d’afegir-ne de nous a mesura que el mercat els ho demana. L’especialització i l’estratègia de nínxol, és a dir, concentrar-te en allò que saps i els negocis que domines, dóna habitualment millors resultats.

És en aquest context, que també entre art i empresa trobaríem paral·lelismes per aconseguir més èxit. De la mateixa manera que existeixen casos d’artistes que han cercat en la cooperació amb d’altres la interdisciplinarietat que no sempre poden assolir satisfactòriament individualment, trobaríem empreses que per introduir-se en nous sectors, mercats o per desenvolupar un nou negoci col·laboren amb empreses que ja hi són presents o amb les que es complementen. El cinema no seria el mateix sense la col·laboració de Dalí amb Buñuel, no hauríem gaudit de les il·lustracions de Picasso als poemes d’Apollinaire, o més recentment de l’original transferència de la literatura a l’art com es van donar recíprocament Sophie Calle i Paul Auster. Considerar seriosament quins poden ser els nostres potencials aliats o quines estratègies cross-sectorials podem seguir són una obligació en un context ple d’oportunitats i d’exigències per innovar en les nostres propostes de valor.

Article Empresarial Girona n•43. Octubre-Desembre 2017