Pàgines

21 de desembre del 2011

De l’R+D a la C+D: un nou model d’innovació oberta


De l’R+D a la C+D: un nou model d’innovació oberta
Article Empresarial Girona nº 20- Octubre-Desembre de 2011

Procter & Gamble, una de les empreses que més inverteix al món en R+D, cada vegada considera més l’R+D interna com una part necessària però no suficient per seguir sent competitiu i estar al capdavant de les noves tecnologies que emergeixen. De fet, ara parlen més que mai del concepte de Connexió + Desenvolupament (C+D), en el sentit que cada vegada és més rellevant la seva xarxa externa per promoure la innovació: universitats, petites empreses i emprenedors de base tecnològica, centres de recerca, webs com Innocentive o NineSigma que relacionen el talent de milers d’investigadors de tot el món amb reptes tecnològics d’empreses disposades a pagar a canvi de solucions als seus problemes, etc.

Aquest model d’innovació oberta parteix d’un diagnòstic cada vegada més comú en les empreses que només fan R+D+i interna: indicadors de productivitat de la innovació estancats; un procés de desenvolupament més lent que els canvis accelerats del seu entorn i la impossibilitat de conèixer totes les tecnologies que estan apareixent de manera global. Si per una empresa com P&G els seus 7.500 investigadors són insuficients, en comparació amb els milions de tecnòlegs i investigadors de tot el món, que haurien de pensar la resta d’empreses més petites? Actualment, el 35% dels nous productes de P&G tenen origen extern, la productivitat en innovació ha augmentat un 60%, s’han duplicat els desenvolupaments i nous projectes d’R+D amb èxit i amb un descens de la inversió en R+D de gairebé un 30%! Un dels reptes clau en aquest cas és com aconseguir que els investigadors interns s’entusiasmin amb la idea de ser els primers en descobrir oportunitats externes i transformar idees, patents i solucions tecnològiques d’altres, en productes innovadors de la cartera de P&G. Sense R+D interna, és impossible identificar, captar, absorbir i transformar en alguna cosa útil l’R+D externa, però cada vegada més, sense programes de C+D, de connexió i desenvolupament, la innovació dels nostres departaments tecnològics és menys eficient. Aquesta capacitat es pot desenvolupar en qualsevol empresa, i és una gran oportunitat per aquelles pimes que necessiten innovar per ser competitius i no disposen de prou recursos interns, avui, només fa falta saber on cal i amb qui buscar aquestes connexions.