Pàgines

1 d’octubre del 2007

Col·laborar per competir

Col·laborar per competirArticle Empresarial Girona nº 3 Octubre-Desembre de 2007


Cada vegada més empreses s’adonen que ser competitiu en un mercat global implica o un dimensionament de l’empresa, o una aposta decidida per una major especialització. Aquests són reptes estratègics, tecnològics, financers i organitzatius que no totes les empreses poden o volen assumir.

Una tercera opció és aprofitar les sinèrgies que ofereix pertànyer a un clúster, és a dir, empreses i organismes de suport, especialitzats en un negoci i amb una certa concentració geogràfica. Evidentment és una alternativa complexa, perquè implica una forta voluntat de cooperació entre les empreses de tota la cadena de valor per guanyar eficiència, incrementar la productivitat i compartir el risc en noves inversions. A les comarques gironines tenim exemples incipients: l’augment de projectes d’R+D conjunts com els que estan realitzant les empreses del suro, la participació de moltes empreses d’alimentació en el nou centre tecnològic de Monells, una borsa de subcontractació i cooperació al Ripollès entre empreses del metall-mecànic o el pla estratègic que volen engegar les empreses del sector carni. Desgraciadament no és fàcil establir un marc de confiança per afavorir els projectes en el sí d’un clúster; les administracions poden posar eines per ajudar a les empreses, però en última instància aquestes tenen la darrera paraula: realment estan en disposició de col·laborar per poder competir globalment?