Pàgines

1 de juny del 2011

Inversions estratègiques per a les comarques gironines

Inversions estratègiques per a les comarques gironinesArticle Empresarial Girona Nº 17. Abril/Juny 2011

En les darreres setmanes han aparegut un conjunt de notícies en relació a l’aturada de determinades inversions molt preocupants per les comarques gironines, i que són observades per alguns mitjans de comunicació barcelonins amb certa condescendència, o directament amb indiferència.

Resulta sorprenent que determinats ajuts per a la principal companyia que opera a l’Aeroport de Girona, gràcies a la qual aquest genera beneficis, i que com destaquen molts experts sectorials aporta moltes externalitats en el turisme, el comerç o la restauració, siguin tan fàcilment considerats innecessaris. S’ha fet un balanç prou acurat del que implica una aturada d’activitat a l’aeroport en termes econòmics i de cost d’oportunitat? A més llarg termini, també m’amoïna l’aturada de la inversió més important a les nostres comarques en l’àmbit de la salut i que hauria de ser una prioritat per a tots els gironins, com és el nou hospital Trueta, que a més té un lligam clau amb la Universitat i l’R+D en l’àmbit sanitari, i que pot esdevenir un dels grans pols de desenvolupament de futur.

Tot plegat em genera dubtes sobre si l’excés de pessimisme que ens ha envaït i que potser ajuda a un govern que comença, ja que quan les coses vagin millor i es recuperin algunes d’aquestes inversions ara amenaçades passaran al seu actiu, és beneficiós per la societat a la que es deu, i sobretot si està prou justificat. Crec que cal preguntar-se si, just quan més cal dibuixar un horitzó pel país, i quan, com tots els indicis ens diuen, estem remuntant poc a poc tot millorant indicadors d’internacionalització i confiança industrial i hi han hagut algunes inversions de pes, com la d’Inditex, no hauríem de demanar al govern, no només austeritat i eficiència, sempre desitjable, si no també una certa projecció de futur més engrescadora i realista per Catalunya, i també per Girona.