Pàgines

1 de setembre del 2007

Reinventar-se o morir

Reinventar-se o morir
Article Empresarial Girona nº 2 Juliol-Setembre de 2007

Actualment les persones tenim moltes més possibilitats de reinventar-nos que abans, de crear personalitats més atractives, escollint quina s’ajusta més als nostres anhels, sigui real o virtual. Estem sotmesos a un procés d’elecció infinita i són tantes les potencialitats, que les nostres vides són imprevisibles.

Quelcom similar passa amb les empreses, tot i que amb una diferència: la reinvenció que per les persones és opcional, en les empreses és obligatori. Tenim nombrosos exemples d’empreses catalanes que han innovat en el concepte empresarial per ser més competitives. Dos exemples: una empresa fabricant de banyadors davant de la forta competència asiàtica crea el seu propi canal de distribució posant màquines de vènding a locals amb piscines; una empresa de decoletatge pel sector d’automoció comença a fabricar implants dentals. En ambdós casos es modifica el domini de la cadena de valor: de subcontractistes amb forta dependència del client a controlar el disseny o la distribució. Jack Welch deia que si el ritme de canvi de l’empresa és inferior al de l’entorn, el final de l’empresa és segur, jo només afegeixo: reinventar-se o morir!