Pàgines

12 de maig del 2012

L’aturada en renovables: una mala notícia per Catalunya


L’aturada en renovables: una mala notícia per Catalunya
Article Empresarial Girona nº 21 Abril-Juny 2012

Darrerament les males notícies s’encadenen, algunes tenen efectes majors a Catalunya i ens haurien de preocupar especialment. La incertesa que s’ha introduït en la promoció de les energies renovables a nivell estatal, amb l’aturada a les primes que s’estaven donant fins ara, és una mostra de com no s’han de comportar les polítiques públiques, és a dir: com un pèndol que genera inestabilitat en un sistema incipient. Si bé ja fa temps es van ajustar determinats excessos en la promoció d’algunes energies (com va ser el cas de la fotovoltaica), és evident que la darrera decisió del Ministeri ens porta indefectiblement a un trencament radical d’un determinat model. Un canvi que no permetrà al sector disposar del temps necessari per ajustar-se, i que generarà pèrdues per Catalunya on nombrosos projectes no arribaran a temps per ser acollits a la regulació anterior.

Les energies renovables havien generat un teixit industrial potent a Espanya, i en àmbits com l’energia eòlica un posicionament competitiu immillorable. L’efecte sobre Catalunya en eòlica encara és més greu, les associacions del sector i la mateixa Generalitat parlen d’impactes en ajuts que es perdran d’uns 100M€, d’un impacte econòmic induït d’uns 500M€ i de més de 1.000 llocs de treball que no es generaran. Catalunya va començar tard i amb poca decisió la implantació de l’energia eòlica; i just quan gràcies als darrers anys d’impuls es pretenia recuperar terreny canvien les regles del joc i en som els principals damnificats. Una llàstima: quan més calen sectors innovadors, generadors d’ocupació i amb capacitat d’internacionalitzar, quan més confiança necessita el sector privat, amb un marc i regulacions estables abans de fer qualsevol inversió, més impacte tindrà aquesta decisió en política energètica i econòmica. És possible que algú posi en dubte les externalitats econòmiques o medi ambientals d’aquest sector, però segur que ningú pot negar que gran part del dèficit de la balança comercial a Espanya es deu als productes energètics, quan a més tots els experts afirmen que un increment del preu del petroli endarrerirà qualsevol recuperació econòmica. I què es fa des del govern? Es mantenen els ajuts al carbó i s’augmenta la vida d’una central nuclear.