Pàgines

13 de març del 2012

En defensa de la UdG. Moció presentada pel PSC a l'Ajuntament de Girona


El passat dia 12 de març al ple de l'Ajuntament de Girona, el grup socialista va presentar una moció per la defensa de la UdG, i que vaig tenir l'oportunitat de justificar i exposar en el ple. Dels cinc acords que contenia la moció, quatre han rebut el suport unànime de tots els edils. El cinquè, que demana al govern de l’Estat incloure en el pressupost els 1,7 milions d’euros pactats per posar en funcionament el Campus d’Excel·lència de la UdG s’ha aprovat amb l’abstenció dels tres regidors del Partit Popular. L'objectiu de la moció era demanar que es mantingui la dotació pressupostària de la UdG davant de la política de retallades que està patint la nostra universitat i es doni suport econòmic des del Ministeri al Campus d'Excel·lència. Tot i que la visió dels diferents grups té accents: CiU minimitzant les retallades i negant que cap personal docent i investigador estigui en risc (li hauran de preguntar a un grapat de professors associats) o el PP sense comprometre's amb el manteniment dels Campus d'Excel·lència, crec que és positiu que la majoria de grups s'afegeixin al suport a la UdG des del ple de Girona. A continuació adjunto la moció i l'exposició que vaig realitzar durant el ple.

Moció que presenta el grup municipal del PSC a Girona per la defensa de la Universitat de Girona

Després de vint anys de funcionament, la Universitat de Girona la formen actualment vint facultats, una escola politècnica superior i una escola de doctorat, distribuïdes en cinc campus (Montilivi, Barri Vell, Emili Grahit, Mercadal i Parc Científic i Tecnològic). Està projectat un futur campus de la salut a l’entorn de l’Hospital Josep Trueta, una escola universitària adscrita a l’activitat física i salut-EUSES a Salt. A més, ha aconseguit el reconeixement d’un Campus d’Excel•lència Internacional coordinat amb la Universitat de les Illes Balears entorn de l’aigua i del turisme. Tot plegat articula un sistema que mou uns 14.000 estudiants i una plantilla laboral de 1.200 persones entre professors i personal d’administració i serveis.

Totes aquestes xifres demostren que al llarg de vint anys s’ha consolidat una institució cabdal pel nostre municipi i pel conjunt de comarques de Girona. El pes de la Universitat de Girona és, en primer lloc, clau per a la societat del coneixement, ja que en tant que primera infraestructura de recerca de les nostres comarques és un actiu que estimula la recerca, atrau talent, promou la divulgació intel•lectual i la transferència de tecnologia i coneixement a la societat i les empreses. És també un bé econòmic importantíssim per la ciutat de Girona, amb un indubtable impacte en la ciutat i diversos barris i que ha contribuït tant al seu dinamisme en els darrers anys, com a promoure un entramat de convivència i cohesió . Però sobretot continua essent una de les principals apostes de futur, perquè el nivell educatiu dels estudiants serà allò que conformarà, dintre d’uns anys, el nostre potencial i fortalesa com a societat.

Entre els anys 2011 i 2012, el pressupost de les universitats públiques catalanes s’ha vist reduït un 18 %, mentre s’apujaven les taxes per als estudiants. Aquest important rebaix, fruit de les retallades pressupostàries del govern de la Generalitat, està tenint un fort impacte en la Universitat de Girona, tot afectant a la comunitat universitària i a la projecció que la institució té en el nostre territori i, especialment, a la ciutat de Girona. En les darreres setmanes la sensació de davallada pressupostària s’ha vist incrementada perquè el govern de l’Estat tampoc ha inclòs els 1,7 milions d’euros que estaven pactats pel desenvolupament del Campus d’Excel•lència especialitzat en recerca sobre el turisme i l’aigua que la UdG havia promogut.

Atès que la Universitat de Girona és un pol de coneixement i de riquesa econòmica per a la ciutat de Girona i les seves comarques;
Atès que les retallades estan posant en crisi la qualitat de la docència, sobrecarregant les aules, minvant l’oferta d’assignatures optatives dels alumnes, i contradient l’esperit del pla Bolonya per a la integració universitària europea;
Atès que les retallades estan afectant profundament la plantilla de professorat i creant situació de precarietat i d’incertesa laboral;
Atès que les mancances pressupostàries estan afectant la inversió en recerca i minvant les beques i ajuts per assolir projectes competitius en el marc nacional i europeu;
Atès que la baixada pressupostària per part de l’Estat i la Generalitat implica un augment de les taxes de matrícules tant per als estudis de grau com en els màsters públics, posant en crisi la idea que l’educació superior és un bé públic d’interès general.
Atès que el desgast del model universitari repercuteix directament en l’economia de la ciutat, tant perquè suposa una baixada en la transferència del coneixement, com perquè bona part dels serveis a disposició de la comunitat universitària se’n veuran afectats.
Atès que tots els grups polítics de l’Ajuntament de Girona varen aprovar unànimement una moció a favor del Campus d’Excel•lència en turisme i aigua i que ara un cop concedit no s’ha inclòs la partida necessària per desenvolupar-lo

Per aquests motius es proposen els següents ACORDS:

1. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que mantingui la dotació pressupostària en l’àmbit universitari per garantir l’excel•lència i considerant que l’educació és un factor clau de futur.
2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que prengui en consideració les necessitats de finançament especifiques de la Universitat de Girona per garantir els estudis consolidats i l’equilibri territorial del país
3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a que proveeixi dels recursos necessaris perquè en cap cas es posi en crisi la qualitat de la docència impartida i que pugui implantar-se amb tota normalitat la reforma universitària, orientada cap a un model d’universitat que eviti la massificació a les aules i fomenti l’avaluació continuada i la relació directa entre professorat i alumnes.
4. Instar el Govern de la Generalitat que es preservi l’autonomia de la Universitat de Girona, i que no es posi en dubte la seva competitivitat sota l’amenaça de la seva absorció per part de les grans universitat de Barcelona.
5. Instar al Govern de l’Estat que inclogui els 1,7 milions d’euros que estaven pactats per posar en funcionament el Campus d’Excel•lència entre la Universitat de Girona i la Universitat de les Illes Balears.


Exposició de la moció durant el ple

Probablement molts dels regidors avui presents, tenim o hem tingut una relació estreta amb la UdG, com a estudiants, com treballadors o com professors, i en tot cas, de ben segur tots els grups municipals compartim la idea de l’enorme actiu que la UdG és per la nostra ciutat. El impacte en la ciutat de 14.000 estudiants i 1.200 treballadors són sense cap dubte un motor econòmic i social indescriptible: en activitat econòmica, consum, ús de serveis, lloguers, en infraestructures, en la vida cultural de la ciutat, en el rejoveniment de la nostra ciutat, en el seu dinamisme, etc, per no dir, que és la infraestructura de coneixement més important que tenim que atrau talent i transfereix, on el parc científic i tots els grups de recerca, ens posicionen com una ciutat innovadora arreu, és també un entramat social i cívic que fa difícil de vegades discernir on comença i acaba la ciutat i la universitat. La Universitat en el seu Pla Estratègic defineix com un element central incrementar la relació de Girona amb la Universitat, la dimensió de ciutat universitària que avui ja som. Per aquests motius, tots els grups en nombroses ocasions hem manifestat el nostre suport a la UdG. La moció que presenta el grup del PSC vol aprofundir en la línia mantinguda en els darrers anys, que es remunta en el suport que l’Ajuntament va donar a la creació i consolidació de la nostra Universitat.

El nostre grup, voldria apel•lar en la relació Ajuntament i Universitat que hem expressat en algun moment des d’aquest ple, per demanar el suport de tots els grups a la moció que hem presentat. És una moció reactiva, ho reconeixem, reactiva perquè les darreres setmanes la intensificació de la tensió en la comunitat universitària per la reducció pressupostària- de 10,5M€ entre 2011 i 2012- ha creat alarma, preocupació i neguit a molts treballadors de la UdG, ha generat mobilitzacions i un ànim generalitzat que estem arribant a una situació límit, que tot allò superflu de la UdG ja ha desaparegut, ja s’ha minimitzat i que hi ha un risc real d’arribar a retallar en elements essencials, en serveis claus pel seu manteniment, la qualitat docent, la competitivitat o la garantia del desplegament de la integració universitària europea de la UdG, fins i tot, determinats analistes i experts ens plantegen dia si, dia també, el dubte de si té sentit un determinat model d’universitats autònomes, públiques i democràtiques que tenen un paper de reequilibri territorial cabdal com la nostra, un model que el nostre grup sempre ha defensat.

La mateixa rectora de la UdG, en articles als diaris locals manifestava, i llegeixo textualment que “No podem romandre insensibles ni submisos davant la política insistent de retallades”, més deixi’m dir-ho, quan la nostra universitat està fent els deures en relació a la seva responsabilitat com a institució pública per una política d’austeritat. Al novembre del 2010, la UdG va aprovar el seu Pla d’Eficiència i Austeritat 2010-2013, i l’està aplicant de manera rigorosa, però avui, la realitat es que la comunitat universitària necessita més recolzament que mai, perquè si seguim per aquesta via de reduir i retallar el pressupost, es pot veure seriosament afectat el futur dels treballadors i del professorat, com ho ha estat una part del col•lectiu de professors associats. Molt sovint aquells professors més joves i més actius en la recerca són també aquells més afectats per la temporalitat, pel risc de no poder seguir fent docència i recerca, això, també pot ser una fuga de talent de la nostra ciutat a mig termini i una descapitalització de la nostra universitat.

Finalment, tots som conscients que si la Universitat no s’especialitza i no destaca en un determinat àmbit el seu futur pot estar compromès. El Campus d’Excel•lència en Turisme i Aigua, al qual tots els grups varem donar suport en una moció recent, també ha rebut un seriós entrebanc amb la denegació dels 1,7M€ en préstecs que havia aconseguit del Ministeri. Avui 35 projectes que s’estaven desplegant probablement s’alentiran o poden suposar que no es pugui renovar els contractes temporals o que la nova Facultat de Turisme que s’hi havia inclòs haurà de seguir esperant sense data. La UdG en el seu Pla UdG 2020 defineix l’aigua i el turisme com l’eix més important de la seva estratègia de desenvolupament, d’innovació i internacionalització.

Des del nostre grup demanem en aquesta moció que es demani tant a la Generalitat de Catalunya, com al Ministeri que es mantingui la dotació pressupostària per garantir l’excel•lència i consolidar un actiu que hem construït entre molts gironins i gironines, entre molts governs de diferents colors, que permeti el desplegament de la reforma universitària i que es pugui donar l’impuls econòmic a un dels eixos centrals, l’aigua i el turisme, que la projecta vers el futur.

El nostre grup voldria agrair a aquells grups que ens han manifestat el seu suport, i a la vegada m’agradaria reiterar a tota la resta que votin a favor. En cap cas, hem volgut fer una moció contra cap grup polític, és una moció clarament constructiva, creiem que és una moció que manifesta el suport envers a una de les institucions més importants de la nostra ciutat, estic segur perquè així m’ho han manifestat alguns grups que es podria haver fet una moció probablement més contundent, i d’altres menys, de fet, pel bé del consens de la majoria de grups hem acceptat alguns canvis perquè la nostra voluntat és sumar, crec que és una moció que potser no satisfà plenament a tots, però que pot ser una base d’elements comuns de defensa de la UdG sobre els quals cada grup pot mantenir el seu posicionament sobre el model d’universitat pel futur. Crec que la UdG després d’unes setmanes tan complicades mereix el suport de l’Ajuntament de la ciutat més enllà dels colors polítics de cadascun, perquè cadascun de nosaltres, des del govern o l’oposició, des de la nostra capacitat d’influència a la Generalitat o a Madrid, pugui vetllar per la nostra Universitat, la Universitat de la nostra ciutat. Si l’Ajuntament de la ciutat no defensa la seva Universitat, la de tots i totes, qui ho farà? Avui, té més sentit que mai aquest suport, aquesta defensa que ens demanen des de tota la comunitat universitària, i per això mateix, deixi’m demanar un cop més, el suport de tots els grups.