Pàgines

3 de setembre del 2018

Emprenedoria i unicorns


El salt endavant de l’ecosistema emprenedor català en els darrers anys és un fet i són moltes les notícies i els indicadors que avalen aquesta afirmació. Només cal observar els resultats d’algunes de les infraestructures de suport que -tímidament i amb inversions relativament petites- organismes públics van fer fa més de quinze anys, o com segueixen apareixen nous programes  sota el paraigua de Catalunya Emprèn. Així mateix algunes grans companyies catalanes creen acceleradores de start ups com una part més de la seva estratègia de reinvenció del seu procés d’innovació. Es multipliquen les entitats focalitzades en l’emprenedoria, amb companyies especialitzades en valoritzar empreses de base tecnològica o espais pensats per acollir i recolzar a emprenedors dinamitzats per múltiples actors. L’atracció de grans companyies tecnològiques i centres d’R+D internacionals també ha estat possible perquè disposem d’unes 2.000 start ups i 30 acceleradores en l’àrea de Barcelona que complementen l’oferta científica excel·lent o els factors més convencionals d’atracció d’inversions.

Ara bé, el gran repte a Catalunya i Europa és aconseguir incrementar el número de start ups d’alt impacte en l’economia productiva. Ja que tot i que existeixen casos d’èxit a Catalunya fruït de tots aquests anys com Fractus o Scytl, encara hi ha camí per recórrer. Els indicadors recentment presentats en l’informe Science, Research and Innovation Performance of the EU-2018, ens diuen per exemple que els unicorns (empreses que arriben a un valor de 1.000 Milions de dòlars en els seus processos d’aixecament de capital) és molt menor en les universitats europees que les americanes (17 front a 146) i que a 2017 als EUA hi havia 106 unicorns nous, a Xina 59 i a tota la UE només 26. El proper gran canvi de paradigma serà el dimensionament de les nostres start ups perquè esdevinguin les futures grans empreses catalanes les properes dècades. Invertir en emprenedoria i en ajudar en aconseguir nous unicorns seria una de les millors inversions del país, en un moment que algunes companyies tradicionals es venen o perden pes davant dels processos de concentració i globalització. 

Article Empresarial Girona nº46 Juliol-Agost-Setembre